Orange Gruppe (Kindergartengruppe)

Sylvia Jungholz Päd. Fachkraft (Gruppenführung);

 Paula Fallnhauser  Päd. Zusatzkraft;

Daniela Wallmann  Päd. Zusatzkraft