Abteilungen

Amtsleitung / Bauamt / Allgemeine Verwaltung
Amtsleiter: Herbert Wallmann
Telefon: +43 6245 834 38 75
E-Mail (offiziell): gde@badvigaun.at
Zertifizierte E-Mail-Adresse: herbert.wallmann@badvigaun.at


Bürgerservice / Meldeamt
Bürgerservice / Meldeamt: Andrea Strauch
Telefon: +43 6245 83438 74
E-Mail (offiziell): andrea.strauch@badvigaun.at


Bürgerservice / Meldeamt / Buchhaltung / Standesamt
Bürgerservice / Meldeamt / Buchhaltung / Standesamt: Daniela Scherfl
Telefon: +43 62 45 834 38 72
E-Mail (offiziell): daniela.scherfl@badvigaun.at


Finanzverwaltung / Buchhaltung / Standesamt
Finanzverwaltung / Buchhaltung / Standesamt: Birgit Steinberger
Telefon: +43 62 45 834 38 73
E-Mail (offiziell): birgit.steinberger@badvigaun.at